Program Mosty

V rámci programu Mosty zaměřeném na mezigenerační spolupráci přiváží mladí animátoři a lektoři HM a aktivní členové HM do Domovů seniorů, Klubů seniorů a dalších zařízení pro seniory čtyři typy programů: hudební, literární, taneční a komponovaný. Všechny čtyři programy nabídnou seniorům kromě radosti z umění i komunikaci s mladými lidmi o tématech, která je zajímají.

Kromě pasivního vstřebávání nabídnutého kreativního obsahu umožní tyto programy seniorům, aby se do nich aktivně zapojili a účastnili se jednotlivých činností společně s mladými lidmi.

Mezigenerační dialog považujeme za důležitý a potřebný, a proto ho chceme s našimi členy navázat a rozvíjet prostřednictvím kulturních umělecko-debatních pořadů v různých zařízeních pro seniory. Tento záměr je veden snahou o zpestření života seniorů a zároveň jde o vytvoření možnosti pro mladé dobrovolníky, aby vnímali společnost v celém jejím spektru.

OSVOBOZENÝ SEMAFOR
komponovaném pořadu Osvobozený Semafor představí lektoři HM seniorům slavné písně z repertoáru Osvobozeného divadla a Divadla Semafor. Samotné provedení písní bude prokládáno zpestřujícím výkladem a besedou týkající se historie těchto divadel a osobností jejich tvůrců. Nedílnou součástí pořadu je diskuze o mezigeneračním sdílení vztahu k těmto fenoménům, aby mohli senioři vyjádřit své vzpomínky a názory.

NEBE NAD ŘEKOU
Literární pořad Nebe nad řekou představuje poezii a prózu českých autorů F. Šrámka, J. Seiferta, K. Čapka, V. Vančury,
J. Skácela, K. Hlaváčka a dalších
. Interpretace mladých lektorů HM je doplněna hudebním doprovodem. Tento interaktivní program s diskuzí mezi posluchači a vystupujícími ukazuje krásnou literaturu jako pojítko mezi mladou a starší generací.

OD PAVANY PO ROCK'N'ROLL
Během tanečního pořadu Od Pavany po Rock’n‘roll provází mladý taneční pár publikum různými tanečními styly a představuje zajímavosti z historie tance v průběhu několika staletí. Diváci se poté mohou aktivně zapojit v rámci jednoduché choreografie, která je vytvořená pro tanec rukama (vsedě) a do které jsou zapojeny prvky ze všech tanců, které jsou divákům v rámci pořadu představeny. Senioři si tedy zatančí společně s lektory a zároveň s nimi mohou besedovat o tanci a jeho významu pro starší i mladou generaci.

VONIČKA LIDOVÝCH PÍSNÍ
Čtvrtý pořad Vonička lidových písní je primárně hudebním pořadem. Mladí lektoři v něm interpretují více než tři desítky lidových písní oblíbených zejména u starší generace. Zpěv současně doprovází hrou na klavír a další nástroje. Do zpěvu několika „lidovek“ zapojí samozřejmě i publikum.

Jednotlivé pořady byly vytvořeny ve spolupráci se sociálními pracovníky DS a Centrálou HM ČR, která průběžně poskytuje dobrovolníkům metodickou a organizační podporu.

Program Mosty vznikl v rámci specifických aktivit vyhlášených MŠMT pro rok 2022 s cílem posílit a prohloubit mezigenerační komunikaci a spolupráci. Hned v prvním roce se setkal s velmi kladnými reakcemi a ohlasy, a protože nám propojování mladých lidí se seniory přijde smysluplné a užitečné, rozhodli jsme se jej i v roce 2023 zařadit mezi naše pravidelné aktivity, přestože už není ve specifických aktivitách vyhlášených ze strany MŠMT.

V případě zájmu o některý z pořadů kontaktujte koordinátorku Programu Mosty BcA. Veroniku Bostlovou
na e-mailu mostyhm@seznam.cz.

OHLASY NA PROJEKT MOSTY:
Článek na webu SeneCura - domovy pro seniory: https://bit.ly/článek_Mosty_SeneCura_Klamovka