HM ČR

Hudební mládež České republiky je neziskovou organizací, která sdružuje mladé lidi se zájmem o kulturu a umění (zejména hudbu, divadlo, tanec, film, literaturu a výtvarné umění). Svým členům a dalším mladým lidem nabízí možnost setkávání s přáteli podobných zájmů z celé ČR na festivalech, seminářích a dalších akcích.

Hudební mládež ČR - Jeunesses Musicales je sdružená spolu s dalšími 62 organizacemi z celého světa v mezinárodní federaci Jeunesses Musicales International, která sídlí v Bruselu.

HM ČR získala pro období 2017-2020 titul NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží. Jedná se o titul, který je chápán jako uznání pro organizace, které dlouhodobě a kvalitně pracují na nadregionální úrovni ve prospěch dětí a mládeže. Tento titul byl HM ČR prodloužen i na rok 2021.

ČINNOST HM ČR

HM ČR dává prostřednictvím umělecky zaměřených festivalů, seminářů, workshopů, letních táborů a dalších akcí dětem a mladým lidem možnost setkávat se s vrstevníky podobných zájmů.

Ročně HM ČR uspořádá cca 25 centrálních akcí. Kromě tvůrčích a uměleckých workshopů a vzdělávacích seminářů mezi ně patří pět centrálních festivalů a dva letní tábory. Další akce se každoročně uskuteční v Klubech a Klubících HM ČR.