Organizace uznaná MŠMT

Hudební mládež ČR je držitelem titulu Nestátní neziskové organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží pro roky 2022–2023. Máme velkou radost z toho, že tento titul je naší organizaci opakovaně kontinuálně udělován už od roku 2016 a děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za projevenou důvěru.
Více viz https://www.msmt.cz/mladez/nno-uznana-msmt-pro-praci-s-detmi-a-mladezi-na-leta-2022