Jeunesses Musicales International

HM ČR je součástí mezinárodní federace Jeunesses Musicales International, ve které je v současnosti sdruženo 63 organizací z celého světa. HM ČR je členem federace od roku 1990.

JMI je celosvětová síť neziskových organizací poskytujících příležitosti pro mladé lidi, aby se mohli rozvíjet prostřednictvím hudby a dalších umění. JMI pořádá ročně aktivity pro více než 5 milionů mladých lidí ve věku 13-30 let.
Webové stránky Jeunesses Musicales International: jmi.net