Historie

· 1940 – vznik 1. organizace Jeunesses Musicales – v Belgii

Založil ji Marcel Cuvelier, generální ředitel Paláce krásných umění v Bruselu. V době, kdy nacistické Německo obsadilo Belgii a zakázalo veškeré mládežnické organizace, soustředil Marcel Cuvelier kolem sebe skupinu mladých lidí z těchto zakázaných organizací, kteří se zajímali o kulturu a o hudbu. Během několika měsíců měla tato nově vytvořená organizace 10 000 členů.

· 1945 - vytvoření mezinárodní federace Jeunesses Musicales International

 

· 1947 – vznik Hudební mládeže v Praze

Založil ji Ivan Medek, tajemník spolku pro komorní hudbu s dirigentem Rafaelem Kubelíkem na popud Václav Talicha. O rok později dochází pod politickým tlakem k oficiálnímu zákazu činnosti HM v Praze.

 

· 1971 – HM dostává povolení k zahájení činnosti

Dochází ke zřízení sekretariátu Hudební mládeže pod patronací Svazu skladatelů a koncertních umělců. Vedení České Hudební mládeže se ujímá hudební skladatel František Kovaříček. V průběhu dalších let se vytváří síť poboček Hudební mládeže po celé ČSR. Celá činnost se zaměřuje na klasickou hudbu, její aktivní provozování i rozvíjení potenciálu mladého publika.

 

· 11. 11. 1989 – získává HM konečně povolení ke vstupu do JMI

 

· 1990 – slavnostní přijetí Hudební mládeže na kongresu v Bruselu do federace JMI

V 90. letech se rozvíjí autonomní činnost Klubů HM, které samy organizují své festivaly v Liberci, Jilemnici, Vlašimi, Frýdku Místku, Hradci Králové a dalších městech. Mladí organizátoři akcí HM (Martin Kupka, Pavel Smrkovský, Vladimíra Štěpánková a další) začínají od poloviny 90. let za podpory RNDr. Jana Králíka, předsedy HM, realizovat i centrální akce, např. Letní školu HM v Třeboni nebo celostátní semináře v Praze.

 

· 1999 - utvoření nového animátorsko-lektorského týmu v čele s Janou Indrákovou, Mironem Šmidákem, Pavlem Smrkovským, Markétou Steklou, Marcelou Salajkovou

Tento tým založil několik nových centrálních akcí zaměřených na film, divadlo a literaturu a rozšířil tak záběr činnosti HM ČR o další umělecké obory.

· 2012 – založení virtuální galerie Face2Art pro nečleny HM ČR