Letní tábor HM

Hudební a taneční tábor pro studenty ve věku od 12 do 20 let nabízí kurzy klavíru, dechových nástrojů, komorní hry, operního a muzikálového zpěvu, baletu, stepu a jazz musical dance. Hlavní náplní je pěvecký sbor a komorní orchestr Hudební mládeže. Kurzy poděbradského Letního tábora vedou profesionální lektoři hudby a tance. Letní tábor HM vrcholí slavnostním závěrečným koncertem v sále lázeňské Kolonády.
Zažijte spolu s námi radost z hudby v přátelském prostředí mladých muzikantů a tanečníků!

Facebooková stránka Letního tábora Hudební mládeže:
https://www.facebook.com/letnitaborHM

Letní tábor HM 2022 se koná od 10. do 19. srpna 2022

Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY LT HM JSME UZAVŘELI PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK.
HLÁSIT SE MŮŽETE UŽ JEN JAKO NÁHRADNÍCI PRO PŘÍPAD, ŽE BY NĚKDO
SVOU ÚČAST NA LT HM 2022 ZRUŠIL.

DĚKUJEME ZA ZÁJEM!

Program Letního tábora HM 2022
Na Letním táboře se můžeš zúčastnit i více oborů současně - všeho, co tě zajímá!

Hra ve smyčcovém orchestru
Na Letním táboře se utvoří malý smyčcový orchestr pod vedením zkušeného dirigenta. Repertoár bude v přijatelné obtížnosti stejně jako v minulých letech. Tvé party ke cvičení ti pošleme předem. K jednotlivým pultům budete rozděleni podle svých schopností. Orchestr letos povede dirigent Ivo Görlich.

Sborový zpěv
I když nehraješ na žádný nástroj, můžeš si zazpívat ve sboru! Nutná je pouze znalost not, hudební sluch a nadšení do společné práce. Sbormistryní bude letos Lenka Dandová.

Komorní hra, smyčcové a dechové nástroje
Příležitost pro hráče na všechny nástroje! Můžeš se domluvit předem s někým dalším a přijet společně, anebo vytvořit soubor s ostatními přímo na místě. Možná jsou libovolná nástrojová seskupení od dua až po kvarteto (vč. kombinace s klavírem). Lektorem smyčců a komorní hry bude i letos náš dirigent Ivo Görlich.

Pro letošní ročník LT HM nepřipravujeme individuální lekce dechových nástrojů v tradiční formě. Místo toho se uskuteční během LT série improvizačních seminářů, jejichž cílem bude seznámit účastníky s hudební improvizací. Frekventanti si osvojí základy volné improvizace, vyzkouší vytvořit autentický hudební podkres k filmu anebo vyjádřit emoce a imprese pomocí hudby. Seminář je určen přednostně hráčům na dechové nástroje (saxofony, klarinety, příčné flétny aj.) a jeho kapacita je 15 osob. Vhodná je samozřejmě i pro jiné hudební nástroje, pokud to jeho kapacita dovolí. Jeho lektorkou bude Nela Dusová, kterou znáte jako lektorku lekcí dechů z předešlých táborů.

Kurzy zpěvu a práce s hlasem
Letos budeme mít dvě lektorky sólového zpěvu - Lenku Dandovou a Lauru Marii Smrkovskou.

Klavírní kurzy
Lektory klavírních kurzů budou i letos Hana Stýblová, Lucie Langerová a Marek Cimbál. Studium skladeb se řídí podle přání účastníků klavírních kurzů. Počet klavíristů přihlášených na Letní tábor HM je omezen!

Kurzy baletu
Přihlaste se také do doplňkového kurzu klasického tance! Je určen pro úplné začátečníky i pro mírně pokročilé. Čeká vás spousta zábavy a nových zážitků při nácviku jedinečné choreografie. Lektorkami baletu budou Anežka Mann a Hana Stýblová.

Kurzy stepu
I letos se můžete těšit na kurzy stepu pod vedením Kamily Borovské, zakladatelky Step by step studia Plzeň. Objevte kouzlo bot, které klapou a vytvářejí neuvěřitelné rytmy! Pokud nemáte stepařské boty, rádi vám je zapůjčíme za symbolický poplatek 100 Kč (jednorázově za celý LT HM) 😊

Jazz musical dance
Pátým rokem budete moci na LT navštěvovat hodiny Jazz musical dance. Je určen nejen těm, kdo mají s jakýmkoli druhem tance nějaké zkušenosti, ale i úplným začátečnicím a také začátečníkům, které uchvátila rozmanitost efektního muzikálového tanečního stylu 😊 Lektorkou bude i letos Martina Náhlíková.

Kompozice
Doplňkový několikadenní kurz. Improvizace na různé nástroje, hledání inspirace, možnosti kompozice. Lektorem kompozice bude student skladby na Pražské konzervatoři Marek Cimbál.

Výtvarné dílny
Stejně jako loni bude pro zájemce otevřena výtvarná dílna. Povede ji lektorka Kateřina Ritterová, která vám představí rozličné možnosti, jak se výtvarně vyjádřit.


Doplňkový a odpočinkový program

Během Letní tábora nás čeká setkání se zajímavými hosty, kromě nich nás čeká promítání filmů a filmových muzikálů na přání nebo čtení na dobrou noc. Plánujeme také tradiční "bojovku" a i letos roztančíme město jedinečným tanečním flashmobem. 😊

Hudbou rozezníme celé město
V průběhu tábora máme možnost hrát a muzicírovat i pro veřejnost - na kolonádě a na koncertech v sále. Letní tábor bude zakončen dvěma koncerty účastníků, na které můžeš pozvat i své rodiče nebo známé. Orchestr, sbor i kurzy baletu, stepu a Jazz musical dance budou mít příležitost vystoupit také v září 2022 na festivalu Mladá Smetanova Litomyšl, který se koná v termínu 16. - 18. 9. 2022.

Organizační informace, podmínky účasti

Letní tábor HM je určený pro účastníky ve věku 12 - 20 let. Věkové výjimky jsou možné po domluvě: 774 115 601, Martina Náhlíková, sekretariát HM. Program tábora HM je zaměřený především pro mladé amatérské nebo poloprofesionální hudebníky a zpěváky (na úrovni ZUŠ nebo konzervatoře) a zájemce o tanec, literaturu, divadlo a výtvarné umění.

Ubytování, stravování
Ubytování a stravování je zajištěno v Hotelu Junior, v ubytovací části hotelové školy, v centru města. Spí se na postelích v 4-5 lůžkových pokojích. Stravování je 3x denně v hotelové restauraci (s obsluhou), s možností vegetariánského jídla.

Doprava
Do Poděbrad je velmi dobré spojení vlakem i autobusem. Je pravděpodobné, že z vašeho města pojedou i další účastníci. V případě vašeho přání vám rádi zprostředkujeme vzájemný kontakt pro domluvu, abyste mohli cestovat společně.

Režim tábora
Organizační a pedagogický dozor je zajištěn. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny organizátorů a táborový řád, především ohledně dodržování časového programu a večerky. Na Letním táboře HM samozřejmě platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a návykových látek.

Přihlášky k účasti
Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky (odkaz bude zveřejněn na těchto stránkách 4.4.), a to nejpozději do 31. května nebo do naplnění kapacity Letního tábora HM. Přihlaste se včas, počet účastníků na kurzech zpěvu, stepu a klavíru je výrazně omezen. Výjimky a pozdější přihlášky jsou možné po osobní domluvě na tel. 774 115 601, stejně jako speciální stravovací požadavky (např. bezlepková dieta apod.). Informace a praktické organizační pokyny pro přihlášené účastníky (členům orchestru také noty na cvičení) budeme rozesílat elektronickou poštou během června a července, mj. podle data přihlášení.

Poplatek
Celkový poplatek činí 6.199,- Kč. Pro hráče na violy a kontrabasy platí snížený poplatek 5.699,- Kč, pro hráče na violoncella platí snížený poplatek 5.999,- Kč. Poplatek zahrnuje veškerou péči: ubytování, stravování i kurzovné. Účastníci z Poděbrad a okolí mohou zaplatit jen částku 2.200,- (bez ubytování a bez jídla) nebo 2.700,-  (bez ubytování s obědy).

Poplatek za Letní tábor HM je více než 40% z celkové částky dotován z finančních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z dotací a sponzorských darů. Děkujeme.

Poplatek zaplaťte do 31. května 2022 na účet číslo 186 923 646 / 0300. Jako účel platby / poznámku k platbě uveďte jméno a příjmení přihlášeného účastníka. Na požádání vám rádi vystavíme fakturu, potvrzení či jiný doklad.

Částečná účast
Možnost účasti jen na několik dní je omezena, je však možná. Výše poplatku pro účastníky, kteří se budou moci zúčastnit jen části tábora, bude stanoven podle vytížení kapacity ubytování.

Zrušení přihlášky
Při zrušení přihlášky do 10. června 2022 vracíme poplatek v plné výši. Při pozdějším zrušení vracíme 80% poplatku. Částka vám bude vrácena nejpozději do 10. září 2022.

Dotazy vám rádi zodpovíme na tel. 774 115 601 nebo na emailu info@hudebnimladez.cz.

Fotografie z minulých ročníků si můžete prohlédnout na https://www.facebook.com/letnitaborHM/

Videa z loňského tábora najdete https://youtube.com/playlist?list=PL9s5-6O4sSpSyKfKGmYpExpaxj43PoqAE

Těšíme se na vás!

Organizátorem Letního tábora je Hudební mládež ČR - Jeunesses Musicales, Kolbenova 804/30, 190 00 Praha 9 - Vysočany.

Přihláška k účasti na Letním táboře HM 2022:
https://bit.ly/Letní_tábor_HM2022_přihláška